Ο Άρης και η Αράχνη

«Ο Άρης και η Αράχνη» είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή. Βασίζεται στις θεωρητικές αρχές της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών που αντιμετωπίζουν Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και βρίσκονται σε πρόγραμμα ψυχολογικής θεραπείας για την διαταραχή. Περιλαμβάνει εμπειρικά τεκμηριωμένες τεχνικές γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας σε παιδιά (March & Mulle, 1998; Piacentini, Langley, & Roblek, 2007) καθώς και σε ενήλικες με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (Foa et al ., 1983; Salkovskis, 1999).

Αποτελείται από μία σύντομη εισαγωγή και εκτυλίσσεται σε οκτώ επίπεδα. Στο τέλος κάθε επιπέδου (δεν αφορά τα επίπεδα 1-3), το παιδί αναλαμβάνει μία εργασία για το σπίτι, την οποία ολοκληρώνει μέχρι την επόμενη θεραπευτική συνεδρία. Προϋπόθεση για την συνέχιση του επόμενου επιπέδου του παιχνιδιού είναι η ολοκλήρωση της εργασίας για το σπίτι.